Tukioppilas- ja Tutortoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on ollut tukioppilastoimintaa jo 40 vuotta. Nykyään tukioppilastoiminta Suomessa kattaa lähes 90 % perusopetuksen 7.‒9.-luokista.

MLL:n Nurmon paikallisyhdistys tekee yhteistyötä ja tukee Nurmon yläasteen tukioppilastoimintaa sekä Nurmon lukion tutortoimintaa. Tukioppilaat ja tutorit ovat mukana MLL:n tapahtumissa esimerkiksi kasvomaalaajina. Lisäksi he ovat apuna keräyksissämme.